Pořad bohoslužeb

neděle 29. listopadu 2020

neděle 6. prosince 2020


V kalendáři vyberte týden, ve kterém chcete bohoslužby zobrazit.
Liturgický den Hodina Kostel Intence
neděle
29. 11. 2020
700klášterníza † manželku Marii a * a † rodinu
830farníZa těžce nemocnou Ludmilu Hanákovou
1000farníZa farníky a dobrodince farnosti
1030JarošovZa duše v očistci
1500Mařatice
1800klášterníPoděkování za dar 35 letého manželství a prosba o Boží požehnání a ochranu do dalších společných let
pondělí
30. 11. 2020
730klášterní- volne -
1800farníZa + příbuzné, přátele a duše v očistci
úterý
1. 12. 2020
630farníNa poděkování za dar třiceti let společného života a Boží pomoc
1800klášterníProsba o dar zdraví duše i těla pro rodinu
středa
2. 12. 2020
730klášterníZa dar víry pro vnuky
1800farníZa † rodinu
čtvrtek
3. 12. 2020
630farní
1800klášterní- volne -
pátek
4. 12. 2020
630farní
1800klášterní- volne -
1800JarošovZa syna Jakuba
sobota
5. 12. 2020
730farníZa živé a † poříbuzné, přátele a známé
1800klášterníZa † rodiče Marii a Vladimíra a bratra Josefa Pavelovy.
neděle
6. 12. 2020
700klášterní- volne -
830farníZa farníky a dobrodince farnosti
1000farníZa dar zdraví pro nemocného manžela a † tatínka
1030JarošovZa † manžela, dvoje rodiče, sestru a živou rodinu Vaňkovou a Juřenovu
1500Mařatice
1800klášterníZa * a † dobrodince kostela a kláštera.