Pořad bohoslužeb

neděle 15. května 2022

neděle 22. května 2022


V kalendáři vyberte týden, ve kterém chcete bohoslužby zobrazit.
Liturgický den Hodina Kostel Intence
neděle
15. 5. 2022
700klášterníza † rodiče z obou stran, a poděkování za 50 roků života s prosbou o další požehnání
830farníZa farníky a dobrodince farnosti
1000farníZa dar zdraví a Boží požehnání za dožití 60 let společného života a za † děti Janu a Radka
1030JarošovZa † manžela Františka, dvoje rodiče, duše v očistci a živou rodinu
1500Mařatice
1800klášterníza † manžela, za † bratri a za duše v očistci
pondělí
16. 5. 2022
730klášterníza † maminku Olgu a za * a † rodinu
1800farníZa dar víry pro nepokřtěné a nepraktikující členy rodiny a duše v očistci.
úterý
17. 5. 2022
730farníNa poděkování za dožitá léta s prosbou o další pomoc a ochranu
1800klášterníza † Vladislava Vlachynského a za duše v očistci
středa
18. 5. 2022
730klášterníza † rodiče Čechovy
1800farníZa † rodiče
čtvrtek
19. 5. 2022
730farníZa † rodiče Kaškovy
1800klášterníza Boží požehnání a ochranu Panny Marie při operaci dítěte
pátek
20. 5. 2022
730farní
1800klášterníza † prarodiče Valovy a za * rodinu
sobota
21. 5. 2022
730farní
1800klášterníza † rodiče a živou rodinu
neděle
22. 5. 2022
700klášterníza † Pavla Bednaříka a * rodinu
830farníZa farníky a dobrodince farnosti
1000farníZa živou a † rodinu Haničincovu
1030JarošovPoděkování za dar života, víry a prosba za všechny nevěřící členy rodiny
1500Mařatice
1800klášternína úmysl dárce a za * rodinu