Kontakt

Farnost

P. Josef Říha
Farní úřad Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 36
686 01 Uherské Hradiště

Tel. farář: 572552824
Mob. tel. farář: 736522845
Tel. děkanátní účetní, technický administrátor: 734435418
E-mail: fauherskehradiste@ado.cz

Č.ú. Česká spořitelna
1543551399/0800

HODINY PRO VEŘEJNOST

PONDĚLÍ
9.00 hod. – 11.00 hod
STŘEDA
14.00 hod – 17.00 hod

Dle zájmu a nutnosti je možné vyřídit své záležitosti s knězem každý den po ranní mši svaté v kostele.