Biřmování

  • je přijetím pečeti darů Ducha svatého, aby křesťan vydával svědectví o své víře,
  • je to svátost křesťanské dospělosti, obdoba maturity.

Podmínky:

  • věk alespoň 16 let,
  • křest,
  • kmotr, který přijal svátost biřmování,
  • dostatečná příprava.