Eucharistie (přijímání)

Eucharistii slavíme v naší farnosti 2x denně:

  • ráno v 7:30 hodin: v úterý, čtvrtek, pátek a sobotu ve farním kostele a v pondělí a středu v klášterním kostele u bratří františkánů,
  • večer v 18:00 hodin: v pondělí a ve středu ve farním kostele a v úterý, čtvrtek, pátek a sobotu v klášterním kostele u bratří františkánů,
  • v nedělí jsou mše svaté: v 7:00 a v 18:00 v klášterním kostele u bratří františkánů, v 8:30 a v 10:00 ve farním kostele, v 10:30 v kostele v Jarošově a v 14:45 v kostele v Mařaticích.

Přijmout eucharistii můžeme 2x denně, za splnění obvyklých podmínek (účast na celé 2. mši svaté). Nemocní mohou přijímat svátost oltářní kdykoliv na požádání.

Poznámka:

Adorace Nejsvětější Svátosti

ve farním kostele

  • každé pondělí od 17:00 do 17:50
  • každý pátek od 6:30 do 7:30
  • středa před prvním pátkem od 17:00 do 17:45

v klášterním kostele u bratří františkánů

  • každý pátek od 15:00 do 17:50