Křest

  • otevírá bránu do života s Kristem, k dalším svátostem a do společenství věřících-církve,
  • člověk se spojuje s Bohem, odpouští se mu hříchy, získává duchovní dary.

Podmínky:

  • víra ve spásu skrze Ježíše Krista (u dětí víra rodičů),
  • kmotr má být praktikující katolík, který přijal svátost biřmování,
  • příprava rodičů před udělením svátosti křtu,
  • příprava dospělých katechumenů trvá nejméně jeden rok.

Příprava rodičů před křtem poslední neděli v měsíci po mši svaté v 10:00.

Křty dětí jsou udělovány každou druhou neděli v měsíci ve farním kostele. Dospělí se křtí obvykle o Velikonocích nebo podle dohody.

Poznámka:

O křest dítěte žádají osobně rodiče na faře v Uh. Hradišti na Masarykově nám., nejlépe v úředních hodinách.