Svátost manželství

  • Bůh již samotným stvořením člověka jako muže a ženy dává najevo, že manželství dostává zvláštní poslání od Boha,
  • Bůh chce, aby se muž a žena podíleli na stvořitelském Božím díle,
  • Bůh je také přítomen v lásce křesťanů a posiluje manžele v jejich společném životě,
  • tuto svátost si udělují snoubenci navzájem.

Podmínky:

  • křest (potvrzení o křtu),
  • svobodní,
  • věk 18 let,
  • uznávat jednotu, věrnost a nerozlučitelnost manželství,
  • souhlas k přijetí dětí,
  • 2 svědci.

Poznámka:

Je dobré přijít na faru již 1/2 roku dopředu, domluvit se na termínech přípravy a samotné svatby, vypsat protokol a další náležitosti, potřebné k uzavření církevního sňatku.

O přijetí této svátosti mohou žádat snoubenci, z nichž alespoň jeden bydlí v naší farnosti.

Příprava na manželství je na faře a skládá se z osmi setkání. První čtyři vede Rodinné centrum a další čtyři jsou s knězem, který je bude oddávat.

Více informací najdete na http://www.centrumprorodinu.webgarden.cz/ , v rubrice Pro snoubence.