Svátost nemocných

  • služba nemocným, pomoc v jejich nemoci,
  • skrze víru, pomazání svátostným olejem a modlitbu kněze, pomáhá, pozvedá, uzdravuje a odpouští hříchy.

Podmínky:

  • každý vážně nemocný (tělesně i duševně), umírající i když je v bezvědomí,
  • před operací,
  • při zhoršení zdravotního stavu,
  • věk nerozhoduje.

V naší farnosti se svátost nemocných uděluje společně pro zájemce, kteří mohou chodit, jednou za rok, obvykle v době postní - bývá to včas ohlášeno v kostele.

Jinak se tato svátost uděluje na požádání před nástupem do nemocnice, nebo v nemocnici i doma.

Duchovní službu v Uherskohradišťské nemocnici a. s. zajišťuje nemocniční kaplan P. Antonín Klaret Dabrowski
(služební mobil: 730 597 388, e-mail: klaret.ofm@centrum.cz)