Svátost smíření (zpověď)

 • zde se po vyznání odpouští hříchy Kristovou mocí.

Podmínky:

 • zpytování svědomí,
 • lítost,
 • předsevzetí již nehřešit,
 • vyznání hříchů před knězem - je nezbytné vyznat všechny těžké hříchy. U všedních - lehkých hříchů není zpověď nutná, ale církev ji doporučuje. Pravidelná měsíční zpověď všedních hříchů vychovává svědomí, pomáhá bojovat proti zlým náklonnostem, uzdravuje duši a rozvíjí Boží život v nás.
 • pokání - ve svátosti smíření dostává kajícník pokání, aby napravil a odčinil viny (modlitba, almužna, služba bližnímu, skutek milosrdenství)

Příležitost ke svátosti smíření je v naší farnosti:

farní kostel

 • všední dny: půl hodiny přede mši svatou
 • středa před prvním pátkem od 17:00 do 17:45
 • první pátek v měsíci od 6:35 do 9:00

klášterní kostel

 • všední dny: půl hodiny přede mši svatou
 • každý pátek od 15:00 do 17:45

Povinnost přijmout svátost smíření má každý pokřtěný 1x za rok o Velikonocích. Církev však doporučuje 1x za měsíc.